1) V jakém místě sedla by měl jezdec sedět?
Jezdec by měl sedět v nejhlubším místě sedla.

2) V jaké přímce by měly být části jezdcova těla?
Rameno, kyčel, pata

3) Jaká je přímka pro správně držení otěží?
Udidlo, zápěstí, loket

4) Kterými třemi základními pomůckami jezdec působí na koně?
Sed, holeň, otěž

5) V kterém stupni drezury smí jezdec začít používat ostruhy při drezurních soutěžích?
Ostruhy se smí používat až od stupně Z. Od stupně L jsou povinné.

6) Proč by měl začínající jezdec při práci na jízdárně přendávat bičík z ruky do ruky při změně směru?
Začínající jezdec se musí naučit držet a používat bičík v obou rukách. Bičík by měl držet ve vnitřní ruce, aby si usnadnil vedení koně na stěně.

7) Co je přilnutí?
Přilnutí se stálé a měkké spojení mezi hubou koně a jezdcovou rukou. Kůň na přilnutí je lehce ovladatelný.

8) K čemu slouží lehký sed?
Lehkým sedem jezdec odlehčuje koni hřbet. Používá se při skoku nebo při zajíždění mladých koní.
 
Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace