V rámci drezurní zkoušky se předvádí drezurní úloha Z1. Hodnotí se sed a pomůcky jezdce. Chody koně se nehodnotí.

Místo: Cvik: Řídící myšlenky hodnocení:
1. A
X

C
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu
2. F-M Od stěny ke stěně Postavení a ohnutí,
pravidelnost a přesnost
3. C
A
Ze středu
Na pravou ruku
Ohnutí v obratech,
rovnost
4. E Střední krok Přechod, pravidelnost
5. C
C-A
Pracovní klus
Vlnovka o 3 obloucích, ukončit vpravo
Přechod, postavení a ohnutí,
přesnost
6. A-X-A Pracovní cval a kruh 1x kolem Vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost
7. A
A-X-C
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod, pravidelnost,
přesnost
8. C-X-C Pracovní cval a kruh 1x Vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost
9. C
H-K
K
Přímo
Střední cval
Pracovní cval

Prodloužení rámce,
pravidelnost, přechod
10. A
B-X-B
Pracovní klus
Kruh
Přechod, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost
11. A
X
Ze středu
Stát, pozdrav
Ohnutí v obratu, rovnost
přechod do zastavení, stání
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži
 1. Vjezd do obdélníku musí být rovný, přechod do zastavení plynulý. V nehybnosti napočítejte POMALU (!) do tří, následně vyklusejte do pracovního klusu.
 2. Od stěny ke stěně se provádí tak, že vrchol je pět metrů od stěny (přesně pět metrů od B i od X). Cvik musí být plynulý, kůň musí být sestaven k vnitřní ruce.
 3. Na střední čáře je kůň rovný a nesmí kličkovat, musí jet rovně k A
 4. Plynulý přechod do středního kroku. Při přechodu používat sed i holeň.
 5. Při vlnovce o třech obloucích je důležité plynulé přestavování koně, pravidelnost cviku (kulaté oblouky, dojíždět kolmo na dlouhou stěnu), zachovat takt.
 6. Plynulý přechod do pracovního cvalu, kulatý, pravidelný kruh (nevyjíždět rohy), rovnoměrné ohnutí koně dovnitř.
 7. Plynulý přechod do pracovního klusu, plynulé přestavení koně v X.
 8. Plynulý přechod do pracovního cvalu, kulatý, pravidelný kruh (nevyjíždět rohy), rovnoměrné ohnutí koně dovnitř.
 9. Narovnání koně na dlouhé stěně, prodloužení rámce a skoků, pravidelnost
 10. Plynulý přechod do klusu, malý krok o průměru 10 metrů, pravidelný kruh, rovnoměrné ohnutí koně
 11. Rovná linie, plynulý přechod do zastavení, klidné stání
  Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

Chyby, za které se bezpodmínečně vylučuje:

 • Jezdec jede úlohu v jiném sedu než pracovním
 • Jezdec vede koně pouze rukama, s minimálním užitím pomůcek sedem nebo holení
 • Jezdec neuvede koně po stěně obdélníku
 • Kůň cválá na vnější nohu (kontracval) a jezdec neopraví
 • Jezdec se dopustí jakékoliv chyby, za kterou by byl na normální drezurní soutěži vyloučen (vyskočení z obdélníku, hrubé zacházení s koněm, pád,…)

Chyby, které záleží na posouzení komisařů:

 • Kůň na začátku nebo na konci úlohy nezastaví (nepředvede nehybnost v X)
 • Jezdec v pracovním klusu nemá pevný sed (skáče v sedle)
 • Jezdec na začátku nebo na konci úlohy nepozdraví nebo při pozdravu nechytne otěže do jedné ruky (levé)
 • Kůň není v obloucích a kruzích sestavený k vnitřní ruce
 • Kůň cválá na vnější nohu (kontracval) a jezdec se snaží opravit
 • Dvojice neprovádí cviky v daných písmenech
 • Dvojice provádí cviky nesprávně – co se týče rozměrů obdélníku (vlnovka o třech obloucích, od stěny ke stěně, kruhy)

Zde, stejně jako v parkuru je důležité, všechny chyby opravit. Pokud koník nacválá na vnější nohu, převeďte jej do klusu a nacválejte na vnitřní. Pokud koník ze cvalu vypadne do klusu, v klidu jej znovu nacválejte. Pokud tyto chyby napravíte, není důvod vám licenci neudělit.

Úloha je čtená, což znamená, že si musíte zajistit čtenáře, který vám úlohu během zkoušky přečte. Ale i přesto, že se úloha čte, naučte se ji nazpaměť. Může foukat vítr nebo kvůli nervozitě neuslyšíte nic.

Je nepřípustné, aby trenér nebo garant jezdci jakkoliv v průběhu drezurní zkoušky radil či napovídal.

Záleží na posouzení komisařů, zda dvojici dovolí i krátké opracování přímo v obdélníku, není však možné, aby si dvojice v obdélníku ještě před zahájením drezurní zkoušky odjela celou úlohu.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace