Working equitation je mladá jezdecká disciplína, která se v posledních začala rozšiřovat do celého světa. Ve volném překladu „pracovní jezdectví“ klade důraz především na vysokou přiježděnost, rychlost a vztah mezi koněm a jezdcem.
Working equitation vychází z tréninkových metod používaných na farmách při práci s dobytkem. Cílem je poslušný, obratný, rychlý kůň, citlivý na jezdcovy pobídky a ovladatelný jednou rukou. Tento kůň je perfektně využitelný jak na drezuru v obdélníku, tak na skákání, ať už parkurové nebo military, ale také pro práci s dobytkem.
Soutěže working equitation jsou také příležitostí k ukázkám tradičních krojů a jezdeckého vybavení typického pro danou zemi. S čímž je v případě české republiky trošku problém, ale snad se to brzy vyřeší a i Češi najdou typické oblečení, které by se dalo prezentovat na soutěžích WE.
Celý tento sport zastřešuje mezinárodní organizace WAWE (World Association for Working Equitation), ke které se Česká republika připojila někdy na sklonku roku 2010. Zatím je WE v Čechách pouze málo rozšířená, o tom svědčí i četnost pořádaných závodů; ročně jsou tak 3. Tak snad se tato disciplína rozšíří i do dalších vrstev jezdecké společnosti. :-)
 

Z čeho se skládají soutěže working equitation?

Obvykle bývají složeny ze tří částí, ale u národních a mezinárodních ze částí čtyř.
 
1. Drezúrní zkouška
2. Test ovladatelnosti
3. Test rychlosti
4. Cow test
 

Drezúrní zkouška

Tato zkouška je velmi podobná klasické drezúře na obdélníku. Jezdí se také v drezúrním obdélníku, za zvuku hudby a po dobu přibližně 7 minut. Na rozdíl od klasické drezury, kůň je veden pouze jednou rukou a to hlavně v krokových a cvalových pasážích. Klusové pasáže jsou pouze v dětských kategoriích. Vše vychází z potřeb typického farmáře; za stády se proháněl buď ve cvalu nebo šel v klidu v kroku. Klus byl využíván pouze minimálně. Rozdíl od klasické drezúry najdete také v předváděných cvicích. Zase vše vychází z práce s dobytkem na rozlehlých pastvinách. Objevují se zde cviky jako sliding stop zakončený poloviční piruetou, ale také překroky, přeskoky, práce na kruhu. Další výhodou working equitation je to, že se na ní hodí každé plemeno koně. V drezúře se totiž nehodnotí kvalita chodů koně (jako je tomu u klasické drezúry), takže můžete jet jak s huculem, tak s drahým německým drezúrákem...
Drezúrní úlohy se jezdí zpaměti (nemáte tam předčítajícího, který by vám diktoval, který cvik následuje) a všechny úlohy jsou předepsané. Vy si vybíráte pouze hudbu. Takže to není jako kür v klasické drezúře, kde si vybíráte nejenom hudbu, ale i si sestavujete úlohu.
 

Test ovladatelnosti

Tato část je velmi podobná hrám gymkhána nebo westernovému trailu. Dvojice překonává různé překážky, které by je mohly v terénu při práci potkat. Jedná je o různé uličky, lávky, mosty, změny povrchu, otevírání branek, skoky přes balíky slámy (samozřejmě se jedná o balíky slámy, které se dělaly dříve, takové ty malé ve tvaru kvádru, ne ty dnešní obrovské a kulaté). V nižších soutěžích se kůň smí ovládat oběma rukama, ve vyšších pouze jednou a to levou; pravou ruku potřebujete k práci. Nehodností se rychlost, ale přesnost a elegance na překážkách i mezi nimi. Za každou překážku dostáváte body na stupnici 0-10.
 

Test rychlosti

Test rychlosti se jezdí na stejných překážkách jako test ovladatelnosti (pouze někdy jsou některé překážky vynechány) a hodnotí se hlavně rychlost.
 

Cow test

Tato část není povinná a nesetkáte se s ní na každých závodech. Nedílnou součástí se stává až na vyšších národních týmových a týmových mezinárodních soutěží. Úkolem je oddělit tele od stáda a zahnat ho do vyhrazeného prostoru. V České republice je problém, že není mnoho míst, kde by se toto dalo trénovat, tak proto tato část není zařazená v běžných soutěžích.
Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace