ZZVJ (zkoušky základního výcviku jezdce) se skládají ze 5 částí. Z drezury, parkuru, předvádění koně, z bezpečného pohybu na jízdárně a z teorie.

Drezurní zkouška

Drezura

Na ZZVJ se jezdí drezurní úloha Z1 na obdélníku 20x40 m. Předvádí se tyto chody: střední krok, pracovní klus, pracovní cval, prodloužený cval. Na zkouškách se nehodnotí chody koně, ale sed jezdce, pomůcky, přesnost a kvalita cviků.

Skoková zkouška

Parkur

Na zkouškách se jezdí parkur 80 cm. Hodnotí se hlavně sed jezdce, účinnost pobídek, vedení koně na parkuru.

 

Předvádění

Předvádění

Koně se na zkouškách předvádí vždy jen na uzdečce, bez sedla a různých chráničů.

Teorie

Zkouška z teorie se skládá z 35 otázek, z nich musí být minimálně 30 správně. Máte na to 45 minut. Otázky jsou napsané na a, b, c, takže jenom zaškrtáváte. Otázky, které by se v testu mohly objevit najdete na webu ČJF nebo zde na stránkách. V sekci Otázky a odpovědi je všech 252 otázek zodpovězených.

Bezpečný pohyb po jízdárně

Tato část zkoušky byla zavedena teprve nedávno, jedná se o to, že během opracování před drezurní zkouškou komisaři hodnotí, jak znáte pravidla pohybu po jízdárně a hlavně, jak je předvádíte v praxi.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.