Původ: Německo

KVH: okolo 165 cm

Barva: Všechny základní barvy

Historie: Koně byli v Porýní chováni již od dob Římanů. Chov vzkvétal hlavně v dobách vlády Karla Velikého, který vydal přesné předpisy pro chov koní. Úpadek nastal až kvůli Velké francouzské revoluci a napoleonským válkám. V roce 1876 vydal „Zemědělský spolek pro rýnské Prusko" nařízení, že smysl má chovat pouze těžké chladnokrevníky, kteří by mohli být využíváni k práci. Až do druhé světové války chov chladnokrevníků v Porýní vzkvétal, úpadek nastal až po válce. Paradoxně tento úpadek pomohl ke vzniku rýnského teplokrevníka. Chovatelé využili lehčích jedinců rýnského chladnokrevníka a vytvořili lehčího jezdeckého koně. Velký podíl na vzniku nového plemene měl trakénský, vestfálský a hannoverský kůň.

Exteriér: Rýnský teplokrevník má jemnou, ušlechtilou hlavu s inteligentním výrazem. Oči jsou menší, jasné a živé. Kratší a většinou klenutý krk přechází v silné plece. Trup je silný a mohutný, záď většinou strmá a slabší. Spěnky jsou strmé a dlouhé. Kopyta jsou velmi kvalitní a bez rousů.

Charakteristika: Rýnský teplokrevník je proslulý svými ladnými chody, které získal díky křížení s trakénským koněm. Dále se vyznačuje vyrovnaným a klidným temperamentem a milou povahou. Nejčastěji je využíván jako kůň na rekreaci. Dále může najít uplatnění v nižších drezurách nebo nižších parkurech, případně v nižších soutěžích military.

Zajímavost: Jedná se o jedno z nejmladších německých plemen, uznáno bylo teprve v 70. letech minulého století.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.