Pirueta a poloviční pirueta

Pirueta je obrat o 360°, poloviční pirueta je obrat o 180°, kdy se předek koně otáčí kolem zádě. Poloměr piruety je roven délce koně. Přední nohy a vnější zadní noha se pohybují okolo vnitřní zadní nohy, přičemž vnitřní zadní noha opisuje co nejmenší možný kruh. Piruety lze provádět ve shromážděném kroku, shromážděném cvalu nebo v piafě. Při piruetě je koník nepatrně ohnut do směru, ve kterém se otáčí. Koník musí zachovat stálou kadenci, kmih a pravidelný nohosled chodu, ve kterém piruetu provádí. Kůň zůstává na přilnutí a nejvyšším bodem koně by měl být týl. Tolerováno není ustoupení ani couvnutí, byť jen nepatrné.

Pirueta ve cvalu

Důležitá je kvalita cvalových skoků před a po piruetě, koník musí zůstat po celou piruetu uvolněný se sníženou a aktivní zádí. Koník je lehce ohnutý k vnitřní ruce. Do určité míry musí být zachován nohosled, ale vnitřní zadní a vnější přední se nemusí dotýkat země současně. Rozhodčí by měl být schopen rozeznat jednotlivé cvalové skoky. Celá cvalová pirueta by měla být udělána v šesti až osmi cvalových skocích, poloviční pirueta ve třech nebo čtyřech skocích.

Poloviční pirueta v kroku

Provádí se vždy ve shromážděném kroku a shromáždění musí být udrženo po celou dobu piruety. Při dokončování piruety (když se koník vrací do původní stopy) zadní nohy se nekříží. Koník nesmí „lepit“, což znamená, že nesmí zůstat během kroku ani jednou zadní nohou na zemi, aby nebyl porušen pravidelný nohosled. Za „lepení“ se považuje i pouhé odlehčení nohy, kdy kopyto ale zůstává pořád na zemi.

Obrat kolem zádě

Obrat kolem zádě v kroku

Obrat kolem zádě je v podstatě taková větší pirueta. Pro obrat kolem zádě kromě poloměru platí stejná pravidla jako pro piruetu. Koník musí zachovat rytmus, nohosled (tedy nesmí „lepit“), přilnutí a aktivitu kroku a nesmí pospíchat. Vnitřní zadní noha smí opsat poloměr až půl metru. Koník nesmí před ani po obratu zastavit. Obrat kolem zádě najdeme v úloze pro mladé koně (konkrétně úloha 5F) a zároveň je dobrou průpravou ke shromáždění.

Obrat kolem zádě ze zastavení a do zastavení

Platí stejná kritéria jako pro obrat kolem zádě v kroku. Ale aby zastavením nebyla ztracena tendence pohybu kupředu, je povolen jeden až dva kroky před obratem.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace