Pasáž

Pasáž má demonstrovat nejvyšší stupeň shromáždění, kadence a vznosu v klusu. Je to velmi shromážděný vznosný kadencovaný klus s výrazně prodlouženou fází vznosu vyrobenou energickým odrazem. Důraz je kladen na výrazné podsazení zadních nohou a celkově zkrácenou prostornost. Přední nohy koně, respektive jeho kopyta by se měla zvedat do úrovně poloviny holeně druhé přední nohy. Zadní špičky kopyt se mají zvedat nad spěnku druhé zadní nohy.

Krk má být vzpřímený, vyklenutý s týlem jako nejvyšším bodem. Důležitý je výrazný živý kmih. Pasáž vyžaduje velkou rovnováhu, kůň se nesmí houpat ze strany na stranu. Nutné je zachovat diagonální nohosled, nesmí být slyšet dvojitý úder v momentu vznosu. Zadní nohy se musí dostatečně zvedat, nesmí být vlečeny. Pohyby by měly být ladné, nikoli trhavé.

Piafa

Piafa je demonstrace nejvyššího shromáždění při zachování dojmu, že kůň je na místě. Zároveň je jedním z nejtěžších drezurních cviků, vyžaduje se až od stupně T. Jedná se o vysoce shromážděný, kadencovaný vznosný pohyb, v diagonálním nohosledu (jako při klusu). Každý diagonální pár končetin se má zvedat současně a došlapovat pružně a se stejnou kadencí, hřbet by měl zůstat ohebný a pružný. Záď je výrazně podsazená, hlezna jsou snížena.

Přední nohy (špičky kopyt) se mají zvedat do výšky poloviny holeně druhé přední nohy. Špičky zadních kopyt by měly dosahovat výšku mírně nad spěnku druhé zadní nohy. Kůň má zůstat na přilnutí s týlem jako nejvyšším bodem. Kontakt by měl být zachován měkký a lehký. Kůň musí prokazovat velmi dobrou rovnováhu, nesmí se kolébat ze strany na stranu. Důležité je zachování živého kmihu. Kůň zůstává na místě, ale musí být patrná tendence k pohybu vpřed. Tato tendence má být zjevná především ve chvíli, kdy kůň dostane pobídku k vykročení, kůň by měl pobídku ochotně přijmout.

Jako vážná chyba je považováno couvnutí, byť pouze nepatrné. Chybami jsou rovněž nepravidelné nebo trhavé kroky nohama, kolébání ze strany na stranu, nestejné zvedání nohou, křížení nohou (ať už předních nebo zadních), nezachování rytmu, široké rozkročení nebo přílišný pohyb vpřed.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace