Překážky pro test ovladatelnosti a rychlostiPřekážky je nutné postavit tak, aby je bylo možné projet bez ohledu na to, v jaké ruce jezdec drží otěže. Překážky jsou číslované a začátek a konec je označen praporky.

Jednoduchý slalom mezi tyčemi

Tato překážka se skládá z minimálně pěti dvoumetrových tyčí řazených v jedné linii za sebou postavených ve vzdálenosti 6 až 10 metrů od sebe. Tyče mohou být kovové, dřevěné nebo plastové a mají být zasazeny do základny, která není připevněna k zemi. Směr projetí je označen praporky.

Jak překonat tuto překážku
Překážka by měla být překonána v pravidelných půlkruzích, jezdec by měl dbát na změny ohnutí koně. Při každé změně směru by mělo dojít k přeskoku. V tréninku je možno tuto překážku jezdit i jinak; mezi tyčemi lze dělat třeba ustupování na holeň a to ve všech chodech.

Hodnocení
Hodnotí se pravidelnost půlkruhů, přeskoky, změny ohnutí koně.

Džbán s vodou

Překážka je tvořena ze stolu nebo stoličky, vysoké maximálně jeden metr, a džbánu. V nejnižších kategoriích bývá džbán prázdný, ve vyšších soutěží se plní pískem nebo vodou. Délka strany čtvercového stolu se pohybuje od 0,5 m až po 1,25 m (pro mezinárodní soutěže je předepsaná velikost 1,25 x 1,25 m a výška 1 metr). V rychlostním testu se překážka vynechává.

Jak překovat tuto překážku
Úkolem je zastavit na předepsaném místě u stolu, sehnout se pro džbán a zase ho postavit zpět. U vyšších kategoriích je možné vodu na koně vylít, čímž se testuje odolnost koně a jeho důvěra v jezdce. Kůň by měl stát nehnutě a nikam neustoupit, když se jezdec naklání pro džbán.

Hodnocení
Hodnotí se, zda kůň stojí klidně, nehnutě a nevykazuje žádné známky strachu, zda neustoupí pod váhu jezdce, když se jezdec nakloní pryč z těžiště koně. Jezdec si musí dát pozor, aby džbán po postavení zpět na desku stolu stál a nepřevrhl se. I při najíždění k této překážce nesmí kůň do stolu strčit tolik, aby se džbán převrhl. Špatně se hodnotí i negativní reakce koně na polévání vodou ve vyšších kategoriích.

Skok přes balík slámy/překážku

Překážka může být tvořen buď břevnem položeným na zemi, nebo na stojanech v různé výšce nad zemí. Pokud se jako překážka používají balíky, jsou to pochopitelně ty malé ve tvaru kvádru nepřesahující výšku cca 40 cm. Lze také použít jiný přírodní materiál, ale ten by také neměl přesáhnout již zmiňovaných 40 cm.

Jak překonat tuto překážku
K překážce se přiblížíme v předepsaném chodu (obvykle ve cvalu, ale záleží na kategorii), dbáme na to, aby vyšel odskok, a přeskočíme ji přirozeně a s jistotou.
 
Hodnocení
Hodnotí se, jak kůň překoná překážku. Ke skoku by se měl blížit pravidelným tempem, odskok by měl vyjít a kůň by měl odskočit jistě a bez zaváhání. Jakýkoliv dotek nebo shození překážky bude penalizováno. Velmi přísně penalizováno bude odmítnutí skoku.

Můstek

Překážka se skládá ze dřevěného můstku, širokého minimálně 1,5 metrů a dlouhého alespoň 4 metry. Nevyšší část můstku by měla být minimálně 20 cm nad zemí. Překážka by také měla mít postranice ohraničující okraje a ty by měli být vysoké minimálně 60 cm. Překážka musí být z pevného materiálu, aby nedošlo ke zranění koně nebo jezdce. Povrch nesmí být kluzký. Začátek překážky musí být označen minimálně 1 metr a maximálně 1,5 metrů od okraje můstku. Konec je označen koncem překážky samotné.

Jak překonat tuto překážku
Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace