Dobrá podestýlka podněcuje koně k tomu, aby si lehnul, snižuje pravděpodobnost úrazů při lehání, koním se na ni dobře močí (všimněte si, že koně málokdy močí ve výběhu, často čekají, až budou odvedeni do boxu – často čistě nastlaného), správná podestýlka izoluje teplo a udržuje koně a deky v čistotě. Zde uvedu několik příkladů materiálů, které by se daly využít při podestýlání.

Sláma

Tímto termínem označujeme vymlácené stonky a stébla polních plodin, nejčastěji obilovin. Vzniká jako odpadní produkt při žních. U koní se využívá především jako stelivo, někdy i jako krmivo. Sláma je nejpoužívanější a nejekonomičtější variantou podestýlky. Velmi dobře izoluje a pro koně je pohodlná. Nejčastěji se používá pšeničná, je pro koně nejméně chutná. Ječná a ovesná obsahuje osiny, které mohou dráždit oči a kůži. Ječná špatně saje vlhkost, ovesná sice saje nejlépe, ale koním chutná, a tak ji často žerou. Žitná pro koně vhodná není, obsahuje hodně plev s osinami a při požití může způsobit ucpání jícnu.

Výhody
 • Dobrý tepelný izolátor (v zimě výhoda, v létě spíše nevýhoda)
 • Měkká, pro koně pohodlná
 • Levná
 • Snadno dostupná
 • Bezproblémová likvidace, dobře se rozkládá a kompostuje
Nevýhody
 • Prašnost
 • Často obsahuje plísňové spóry (především, když navlhne)
 • Koně ji často požírají (zažívací problémy, zvýšení nákladů)
 • V porovnání s jinými stelivy špatně saje moč
 • Horší skladování

Dřevěné hobliny/piliny

Jedná se o druhý nejčastěji používaný materiál, hned po slámě. Dříve byly piliny velmi dostupné, pily pro ně neměly využití, a tak se jich často zbavovaly i zadarmo. Jenže dnes se piliny často lisují do briket a prodávají i jako topivo, čímž roste jejich cena. Jejich hlavní výhodou je nízká prašnost, a tak mohou být použity i pro koně s dýchacími problémy, kteří nemohou stát na slámě. Piliny a hobliny jsou vhodné především pro hlubokou podestýlku, kdy se hobliny navezou na podlahu stáje a na ně se nastele sláma, která je pohodlnější a teplejší.

Výhody
 • Bezprašnost (především ty speciálně upravené)
 • Velmi vysoká savost (mnohem vyšší než u slámy)
 • Snadné čištění boxu (mokré piliny jsou tmavé, trus se lehce vybírá mistovacími vidlemi, nižší ztráty než u slámy)
 • Koně je nekonzumují (nižší ztráty)
 • Snadná manipulace (v případě balených produktů)
 • Snadné uskladnění (v případě balených produktů)
Nevýhody
 • Vyšší cena (pokud kupujete balené a určené pro koně)
 • Špatně se likvidují, rozklad trvá dlouho, často se musí spálit
 • Horší tepelná izolace než u slámy
 • Některé hobliny nebo piliny mohou být ostré a mohou zranit kůži nebo oči koně
 • Musíme dávat pozor na příměsi, které by tam být neměly (hřebíky, ostré kousky dřeva, lepidla, laky)
 • Chemické ošetření dřeva může mít někdy za následek podráždění pokožky nebo onemocnění kopyt

Papír

Krouhaný papír je levnější než hobliny, ale spotřebujeme ho víc, protože papír nasákne rychleji a více slehne než třeba sláma nebo piliny. Jedná se o nejméně prašný materiál, proto je hojně využíván u dostihových koní, koní na military (populární hlavně v zahraničí) nebo u zvířat s dýchacími problémy či alergií na slámu. Výhodou i nevýhodou může být jeho hmotnost; na jedné straně dobrá manipulace, ale za větrného počasí může vyvezená papírová podestýlka udělat pěkný nepořádek. Často se také získává z potištěného materiálu, který následně může barvit srst, zvláště u běloušů.

Výhody
 • Nejméně prašný
 • Levnější (ale spotřebujeme ho více)
 • Dobrá savost
 • Nízká hmotnost (dobrá manipulace)
 • Velmi dobrý izolant
Nevýhody
 • Větší spotřeba (ale je celkem levný)
 • Potištěný papír může barvit srst, zvláště běloušům
 • Nízká hmotnost (špatná manipulace za větrného počasí)

Písek

Používá se málokdy a většinou pouze do přístřešků na pastvinách v ustájení 24/7. Zde velmi záleží na kvalitě a s kvalitou roste i cena. Nekvalitní hrubý písek nebude koni pohodlný. Písek se musí prosít, aby neobsahoval hrudky a další větší částice. Musí být také suchý. Je vhodný v létě – chladí. Přes zimu ale namrzá. I jeho cena je vyšší a obtížně se čistí. Problém nastává, když ho kůň žere spolu s krmením (například senem), může způsobovat koliky.

Výhody
 • V létě chladí
 • Nízká prašnost
Nevýhody
 • Vyšší cena
 • V zimě namrzá
 • Špatně se čistí
 • Problém při požírání

Rašeliník

Dříve se používal častěji, protože byl dostupnější. Dnes je již jeho těžba omezená, a tak je velmi drahý. Jedná se o pohodlnou podestýlku, která koním nechutná, a tak ji nepožírají. Je také nehořlavý, čímž se liší od zbytku materiálů. Kvůli své tmavé barvě jsou mokré plochy špatně rozeznatelné a box se musí častěji čistit, jinak se z rašeliny stane soudržná, pevná hmota.

Výhody
 • Pohodlný pro koně
 • Není chutný
 • Snadné zpracování po použití
 • Nehoří
Nevýhody
 • Velmi vysoká cena
 • Těžký na manipulaci
 • Vyžaduje časté čištění boxu
 • Barva (na tmavé barvě je obtížné rozeznat mokré plochy)

Gumové rohože

Jedná se spíše o podlahu než o podestýlku, ale ráda ji zde zmíním. Jedná se poměrně nový a oblíbený vynález. Často jej můžeme vidět v přístřešcích na pastvinách při ustájení typu 24/7 nebo se používá v boxech a stájových uličkách jako protiskluzový povrch. Není vhodná jako podestýlka samotná, byť by na ni byly pouze pořizovací náklady a snadno by se umývala, špatně izoluje a neabsorbuje vlhkost. Je sice 100% bezprašná, ale koním je nepohodlná a nechce se jim na ní močit ani lehat. Ale pokud rohož ještě pokryjeme klasickou výše popsanou podestýlkou, může to být skvělý materiál mezi studeným a tvrdým betonem a klasickou podestýlkou, které pak nemusíme dávat takové množství.

Výhody
 • Protiskluzová
 • Můžeme ušetřit za podestýlku, která přijde nad rohož
 • Měkčí, pružnější, teplejší než beton
 • 100% bezprašná
 • Snadné umývání (možno vzít hadicí)
Nevýhody
 • Pokud použijeme bez další podestýlky – nevsakuje vlhkost, nehřeje, trus se na ní rozšlape, nepohodlná pro koně
 • Může se stát, že moč zateče i pod rohož – nutno čistit i zespoda
Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace